2018 YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

image
image
image

Eşpedal     yıl sonu değerlendirme toplantısı dernek ofisinde 17 aralık Pazartesi akşamı gerçekleştirildi.Geniş katılımlı toplantıda geçtiğimiz yılın kritiğinin yapılmasının yanı sıra derneğin kurumsallaşma çabalarında yaşanan sorunlar ve engeller de sohbet ortamında tartışıldı.Görüşülen ana konular şu şekildeydi:

  • 2 Aralıkta gerçekleştirilen dünya  engelliler günü etkinliği değerlendirildi. 82’si kadın 253 kişinin katılımın göstermiş olması tatmin edici görülmekle birlikte diğer illerdeki  temsilciliklerimizin tamamında eş zamanlı faaliyetlerin  gerçekleştirilememiş olmasının nedenleri görüşüldü. Etkinlik sonu okunan     basın bildirisi  ve diğer hazırlık aşamaları dahil tüm temsilciliklerin işin içine dahil edilerek     katılımlarının sağlanması, etkinlik öncesi diğer bisiklet grupları ile  daha güçlü bilgi alışverişinin yapılması, etkinliğin bisiklet korteji ayağında dışarıdan izleyenlerin rahat     algılayacağı boyutta derneği tanıtıcı bayrak yada flamaların taşınması     gibi düzenlemelerin faydalı  olacağı kararına varıldı.
  • 2019 Şubat ayı sonunda Ege üniversitesi kampüsü içinde Tamdem’le tanışma etkinli düzenlenmesi hazırlıkları için dernek gönüllüsü öğrenci arkadaşlarımızın desteği ile gerekli izinlerin alınması ve hazırlıkların yapılmasına karar verildi.
  • Derneğimiz  üyelerinden Yusuf Ak’ın bir önceki hafta Konak merkezinde bulunan Kızılay’a ait kan bağış aracına giderek lösemili bir çocuk için kan bağışı yapmak istemesine rağmen bu talebinin ayrımcı bir anlayışla red edilmesi konusunda kamuoyunun ve diğer STK’ ların bilgilendirilerek  sorumlu makamların uyarılması konularında çalışma yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi.  
  • Derneğin     ana misyonları ve vizyonu çerçevesinde stratejik planlamanın önemi ve bu  konudaki eksiklikler tartışıldı. Yapılan ve yapılacak faaliyetlerin derneğin misyonlarına hizmet etme düzeylerinin sürekli ölçümlenerek, bu doğrultuda etkili ve amaca yönelik faaliyetlerin planlanmasının önemi vurgulandı.Gönüllü temsilcisi,sosyal medya     uzmanı,proje koordinatörü, mali işler,etkinlik-tur organizatörü vb dernekteki tüm görevlerin  yeniden tanımlanması,işin yapılma şeklinin(prosedürlerin) yazılı hale getirilmesi ve görev dağılımlarının  net olarak belirginleştirilmesi ile başlanmasına karar verildi.
  • Her çalışma döneminde öz değerlendirme raporları da değerlendirmeye alınarak 2 yada 3 iyileştirme konusunun belirlenmesi     ve bu yönde düzeltici önleyici faaliyetlerin yapılması ayrıca  her yıl için ana misyonumuz çerçevesinde bir temanın belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldı. 2019 yılının ana teması olarak erişilebilir ulaşım ve paralimpik branşta  tandem bisikletlerin kabul edilmesi konularına eğilinebileceği ifade edildi.
  • 2018 yıl sonu itibariyle bir yıl içinde gerçekleştirilen etkinlikler , yapılan     harcamalar,gelir-gider kalemleri önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak     katılımcılarla paylaşıldı. 
  • Bir sonraki toplantı tarihi belirlendi.