3 Aralık Dünya Engelliler Günü Basın Bildirisi (2023)

Sayın basın mensupları, çok değerli bisiklet dostları,

3 Aralık, bilindiği üzere 1992 yılında BM tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu günün Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmesiyle engellilerin insan haklarından doğan temel haklara herkesle eşit biçimde erişebilmesi; bireylerin tüm farklılıklarıyla yaşam içerisinde ötekileştirilmeden, ayrıştırılmadan var olması hedeflenmiştir.

            Eşpedal Derneği olarak, hak temelli bir anlayışı benimseyerek tandem bisiklet üzerinde farklı renkleri bir araya getiriyoruz. Derneğimiz bu bağlamda bir yandan topluma rol model olmayı amaçlarken öte yandan engelliliğe mevcut bakış açısını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bizce engellilik; herhangi bir uzvun eksikliğinden doğan yeti yoksunluğu veya fiziksel farklılık değil, herkesle eşit biçimde hayata katılımda özgür seçimlerin kısıtlanmasıdır. Engellenmemek ise kör bir bireyin sokakta herhangi bir kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi, bisikletlerin trafikte yok sayılmadan bisikletlinin can güvenliğini sağlayıcı koşulların oluşturulması, kimsenin yaşamdaki seçimleri sebebiyle yargılanmamasıdır.

Engelliğe dayalı ayrımcılık; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alandaki tüm insan hak ve temel özgürlüklerinin diğerleri ile eşit bir şekilde kullanılması veya bunlardan yararlanılması imkânını ortadan kaldıran veya bunu engelleyen her türlü ayrımın, dışlamanın veya kısıtlamanın engelliğe dayalı olarak yapılmasıdır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık, makul uyumlaştırmanın yapılmaması dâhil her türlü ayrımcılığı kapsar.

Yaşamın içerisinde gören ve görmeyen herkesi tüm farklılıklarıyla bir mozaik oluşturarak bisiklet üstünde buluşturmayı ve insanların birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlayan Eşpedal Derneği; iş birliğine, birlikte harekete; engelliliğe karşı ayrımcılıkla mücadeleye, erişilebilirlik koşullarının sağlanması için hak savunuculuğu yapmaya örnek bir kuruluştur. Bütün erişilebilirlik standartlarının iyileştirilmesi, düzenlenmesi konusunda yerel yöneticilere, kamu kurum ve kuruluşlarına da sorumluluklar düşmektedir.

Bu yılki bildirimizde, spordaki erişilebilirlik ve ayrımcılığa vurgu yapmak istiyoruz. Eşpedal Derneği olarak herkesin spor alanlarından eşit bir şekilde yararlanması noktasında hak savunuculuğu yapmaktayız. Her zaman birçok kör arkadaşımız spor alanlarından yararlanmak istediklerinde ayrımcı bir tutumla karşılaşmaktadır. Spor salon üyeliklerine, spor kurs başvurularına kabul edilmemekte; engellilik durumu bahane gösterilerek açık bir şekilde ayrımcılık ve ötekileştirme yapılmaktadır ve üzücü olan şudur ki bu ayrımcılığı resmi veya özel kuruluşların birçoğu yapmaktadır. Sporda bireysel farklılık gözeterek herkesi kapsayacak biçimde uygulamaların yapılması ve uygulamalar yapılmıyorsa yaptırımların ilgili mercilerce uygulanmasını yüksek sesle talep ediyoruz.

Bizler yasalarda tanımlanmış haklarımızı sporda da istemekteyiz. Paralimpik oyunlarda para atletizm ve para yüzmeden sonra üçüncü sırada gelen, spor turizmi açısından da önemli bir konumda olan para bisiklet branşı hala ülkemizde resmi olarak kabul edilmiş değil. Türkiye’de Paralimpik tandem kategorisi açılmadığı için bu spor dalında müsabakalara hem Türkiye’de hem yurtdışında katılamamaktayız. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan en kısa zamanda adım atmasını ve Türkiye’de Paralimpik tandem kategorisinin bir branş olarak Paralimpik sporlarda yer almasını talep etmekteyiz.

Erişilebilirlik bir haktır ve bu hakkın karşılanması için toplumun her bileşeni üzerine düşen sorumlulukları ihmal etmeden yerine getirmelidir. Engelli bireyler, bir ayrıcalık beklememektedir. Tüm düzenlemelerin herkesi kapsayacak biçimde yapılmasını talep etmektedir. Erişilebilirliğin sağlanmasının bir lütuf olmadığını, bunun bir hak olduğunu kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz. Engelliler adına yapılan tüm sosyal sorumluluk projelerinin bir sosyal zorunluluk olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Farklı kurumlarca gerçekleştirilen, “engelsiz” nitelemesiyle başlayıp içeriğinde engelli bireylerin daha izole ortamlara itildiği; toplumdan ayrıştırıldığı faaliyetlerden uzaklaşılması, toplumda herkesin bir arada eşit erişimle var olacakları politikalar üretilmesi gerekmektedir.

Bugün; hak savunuculuğumuzu, erişilebilirlik problemlerimize ve engellilikten doğan ayrımcılığa dair vurgumuzu yapmak için bize bisikletle eşlik eden herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Bir gün hep birlikte daha eşit, daha erişilebilir ve ötekileştirme olmayan günlere ulaşmak için pedallarımızı çevirmeye devam edeceğiz.

Eşpedal Derneği Yönetim Kurulu