3.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı dernek merkez ofisinde yapıldı

Fotoğrafta genel kurul divan başkanı Saldıray Altındağ açılış konuşması yapıyor.

05 Ocak 2020 Pazar günü Eşpedal Merkez ofisinde gerçekleştirilen ve 22 üyenin katılım sağladığı toplantıda Divan Heyet başkanı ve Divan Heyet üyeleri seçildikten sonra Divan başkanı açılış konuşması yaparak gündem maddelerini okudu.Gündemin kabul edilmesinin ardından imza karşılığı yoklama yapıldı.Gündem maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üye adayları tanıtıldı ve başka bir önerinin olmaması üzerine oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda;Fatih Söylemez yönetim kurulu başkanı,Fatma Elif Tomar yönetim kurulu başkan yardımcısı,Merve Durmaz yönetim kurulu Saymanı ,Seda Dayal yönetim kurulu genel sekreteri,Yunus Bal Yönetim kurulu üyesi olarak, Hatice Özdemir,Yadigar Dönmez,Merve Orhan,Ergün Kuş ve Furkan Kaplan yönetim kurulu yedek üyeleri olarak , Recep Çetin denetim kurulu başkanı,Suat Şahin denetim kurulu başkan yardımcısı ve Burcu Yıldız denetim kurulu üyesi,Yusuf Ak,Süheyla Karayalçın ve Neriman Dinçer denetim kurulu yedek üyeleri olarak genel kurulca oy birliği ile seçildiler. Yeni yönetim kurulu 2017-2019 yılları arasında derneğe başkanlık yaparak değerli katkılar sağlayan eski başkanımız Saldıray Altındağ’ın onursal başkan olmasını teklif etmiş ve kendisinin kabulü üzerine yönetim kurulunun kararı ile onursal başkan olarak kaydedilmiştir.

Daha sonra derneğin 2019 yılında gerçekleşen gelirleri ve giderleri gerçekleştirilen faaliyetler, 2020 faaliyet planı ve beklenen gelirler proje ve idari koordinatör Taşkın Özgür tarafından anlatıldı.

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmayınca,dernek başkanlığına seçilen Fatih SÖYLEMEZ’in genel kurula teşekkür konuşmasına müteakiben genel kurul toplantısı sonuçlandı.

Görselde Dernek ofisi toplantı salonunda uzun iki masa ortada yanlarda üyeler duvar tarafında  arkada Eşpedal bayrağı önünde Solda Utku Durmaz, Taşkın Özgür ve Fatih Söylemez yanında Saldıray Altındağ yer almakta

Eşpedal derneğinin yeni başkanı Fatih Söylemez teşekkür konuşmasında şöyle seslendi:

Sevgili Eşpedal Ailesi,

Şahsımı ve yönetim kurulu arkadaşlarımı iki yıl boyunca Eşpedal’ı yönetme vazifesiyle onurlandırdınız.Biz de sizin bize verdiğiniz bu görevi en iyi şekilde yapmak için gayret göstereceğimizi belirtmek istiyoruz. Eşpedal Derneği Bisiklet derneği olmanın yanı sıra engellilerin hak ve özgürlüklerini savunan, engellilerin daha erişilebilir bir çevreye sahip olması için mücadele veren, bunu da bisiklet aracılığıyla yapan bir dernektir.Bizler, engelli ve engelsiz herkesin bisiklete binmesini sağlamak istiyoruz.İkili bisikletlerle gören ve görmeyen kişileri eşleştirerek görme engellilerin bisiklete binmelerine de aracılık ediyoruz. Bununla birlikte bizi yönetenlerin şehirlerimizin her köşesine ulaşacak güvenli bisiklet yolları yapmaları noktasında mücadele veriyoruz. Engelli ve engelsiz bireyleri aynı etkinlikte buluşturarak engellilerle ilgili zihinlerde oluşan yanlış algıları da ortadan kaldırıyoruz. İnsanımızın ihtiyaç duyduğu temiz bir çevreye, temiz bir doğaya ve gürültüsüz bir kent yaşamına katkıda bulunmak için toplumsal farkındalık oluşturuyoruz.

Değerli Eşpedal Ailesi, “Sevgi bulaşıcıdır.” Eşpedal, sadece insanların bisiklet üzerinde birlikte pedal çevirmelerine aracılık etmiyor. İnsanlar arasında yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurarak bir sevgi iklimi oluşturuyor.Günümüzde ihtiyaç duyduğumuz mutluluk duygusunu bisiklet aracılığıyla toplumun her ferdine yaşatmak istiyoruz. Bizler, pedallarımızı çevirirken aldığımız oksijeni sevgi, mutluluk ve dostluğa dönüştürüyoruz.

Yönetim kurulu olarak, sizlerle birlikte derneğimizin amaç ve ilkelerinden ayrılmadan bisikleti ve bisiklet sporunu toplumun tüm kesimlerine (Engelliler, kadınlar, çocuklar, öğrenciler) yayma noktasında iki yıl boyunca mücadele edeceğiz.Bisiklete gönül vermiş sizlerin bu yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmayacağınıza gönülden inanıyoruz. Hep birlikte, el ele güzel işler başaracağız. Bu vesile ile toplantıya katılan katılamayan İzmir’deki ve tüm Türkiye’deki Eşpedal ailesine tekrar teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum.