Eşpedal Kurumsal Kapasitesini Geliştiriyor

Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için tasarlanmış Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) geniş kapsamlı destek programı olan BİRLİKTE’nin ikinci döneminde bizlerle yol arkadaşlığı yaptıkları için büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Program kapsamındaki hibe desteğinin yanı sıra bire bir çalışmalarla sürdürülecek rehberlik programı ile kurumsal gelişimimize katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Fotoğraf Betimlemesi: sol üst köşesinde Avrupa Birliği Bayrağı, sağ üst köşesinde BİRLİKTE programının logosu, sol alt köşede Eşpedal Derneği logosu yer almaktadır. Sağ alt köşede dört insan figürü puzzle parçası tutmaktadır. Fotoğrafta aşağıdaki metin yer almaktadır.

Eşpedal’ın bu programa katılımıyla birlikte yapacakları;

• Kurumsal gelişim odaklı çalışmalara ağırlık verilmesi
• İnsan kaynaklarımızın tüm temsilciliklerimiz ile birlikte yerleştirilmesi,
• Derneğin benzer alanda çalışan STK’lerle ağlar ve işbirlikleri oluşturarak etki alanını artırması,
• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için dernek işleyişinin değerlendirilmesi.

BİRLİKTE Programının tüm taraflara yeni ufuklar, yeni deneyimler kazandırmasını ve yeni bağlantılar sağlamasını umut ediyoruz.