Eşpedal Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

İlk toplantısı 11.03.2023 tarihli olan ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile bir hafta sonraya ertelenen olağan genel kurul toplantısı 18.03.2023 tarihinde Bornova Altındağ Atatürk Kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Saat 15:00’da başlatılan toplantıya 28 üye katılım sağladı. Hazirun listesinin imzalanması sonrası gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı görülerek toplantı başlatıldı.Toplantı gündemi ve ele alınan konu detayları şöyleydi:

Görselde genel kurula katılan üyelerden bazıları toplu halde ayakta toplantı salonunda görüntülenmekte.

Gündem sıralaması ile saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Derneğin 2021 ve 2022 yılı faaliyet raporu,beyanname esaslarına göre mali durumu, genel kurul tarihi itibariyle  güncel gelir ve giderleri okunarak ibra edildi.

Sonraki gündem maddesi gereği yönetim kurulu ve dernek organlarının asıl ve yedek üye adaylarının oylamasına geçildi.Başka bir önerinin olmaması üzerine önerilen liste oylamaya sunuldu ve yapılan açık tasnif sonucunda aşağıda belirtilen yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri genel kurulca oy birliği ile seçildiler. Derneğin yeni yönetim ve denetim kurulları şu şekilde oluştu:

    Yönetim Kurulu Asıl Üyeler Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
1  FATİH SÖYLEMEZ1DENİZ KEL
2BURCU YILDIZ2CEYHAN PERTİKAN
3KÜBRA DURMAZ BAL3BETÜL KARTAL
4MERVE ORHAN4CANSU GİZEL GÜNEYLİGİL
5CAN GÜLTEKİN TOPALFAKIOĞLU5NERİMAN DİNÇER
6BURHAN KIZILTAŞ6NERMİN TAŞOĞULLARI
7OKAN ÖZTÜRK7EMİRHAN KURT
      Denetim Kurulu Asıl Üyeler   Denetim Kurulu Yedek Üyeler
1RECEP ÇETİN1MURAT BUDAK
2YUNUS BAL2AYHAN ÖZGÜR
3HAMİDE TURAN3ÖZLEM ÖZTÜRK
Görselde genel kurul toplantı salonunda bir masa etrafında toplanmış kurul divan katibi Eren Seflek sağda ayakta yanında genel kurul divan başkanı Saldıray Altındağ ve divan üyesi Neriman Dincer oturmakta sol yanda ise Taşkın Özgür ayakta görüntülenmekte.

Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi sonrası derneğin 2023-2025 dönemi  stratejik planı değerlendirildi.Gelecek dönem hedefleri ve ana faaliyetleri, devam edecek projeler hakkında bilgi verildi.

Gündemin sekizinci maddesi olan mevcut temsilciliklerin sözleşme durumu hakkında Burhan Kızıltaş söz alarak;hali hazırda yurt genelinde farklı şehirlerde bulunan toplam 12 adet temsilciliğin bazılarının daha aktif bazılarının ise pasif konumda olduğunu,temsilciliklerin bulunduğu illerdeki üye ve gönüllülerin beklentilerinin ne yönde olduğunun bilinmesinin ve buna göre hareket edilmesinin faydalı olacağını ve bu beklentilere göre temsilcilik liderlerinin güncellenerek dernek merkezi ile sözleşmelerinin güncellenmesinin elzem olduğunu ifade etti.Bunun üzerine  her temsilciliğin bulunduğu ile özel beklenti ve temsilcilik sorumlusu mennuniyet anketleri yapılması ve bu anketlerden gelecek sonuçlar dikkate alınarak temsilcilik verilen ilin durumunun değelerlendirilmesi ve sözleşmelerinin güncellenmesi hususu oylamaya sunuldu.Verilen öneri oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin son bölümü olan dilek ve temenniler bölümüne geçildi.Bu bölümde söz alan Neriman Dincer önceden belirlenerek randevu alınacak özel şirketler ve kamu kurumlarının ilgili birimlerine gidilerek aylık düzenli dernek tanıtım sunumlarının yapılmasının faydalı olacağını ifade etti.Söz alan Erkan Kökten, bisiklet turlarında tur güvenliği ve temel kurallar çerçevesinde disipline riayet edilmesinin önemini vurguladı.Alsancak civarında,içinde bisikletlerin de muhafaza edileceği ikinci bir toplanma merkezinin olmasının bisikletli tur katılımları açısından kolaylaştırıcı olacağı ifade edildi.Burhan Kızıltaş söz olarak,dernek tüzüğünde engelli hak savunuculuğu ve toplumsal cinsiyet eşitliği ibarelerinin net olarak vurgulanması ayrıca temsilciliklerden sorumlu yönetim kurulu üyesinin kim olacağı konusunda tüzükte yazılanla temsilcilik sözleşmesinde yazılan ibarenin aynı olması gerektiğini ifade etti.

Başka söz alan olmayınca, dernek başkanlığına yeni seçilen Fatih Söylemez’in genel kurula teşekkür konuşmasına müteakiben, genel kurul toplantısı sonuçlandı.

Önceki dönem yönetim ve denetim kurulunda çalışmalarda bulunan dernek üyelerimize teşekkür ediyoruz.Derneğimizi yeni ufuklara taşıyacağına inandığımız yeni seçilen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz.