Eşpedal ve Sivil Toplumu Geliştirme merkezi derneği tanışma toplantısından her iki taraf olumlu duygular içinde ayrıldı