Hikayemiz

Derneğimiz engelli bireylerin, açık alanda spor yapma, yaşadığı şehri ve doğayı gezerek tanıma, engelli engelsiz etkileşiminde görülen eksiklik ve engellilikle ilgili sorunlara dikkat çekmek ve bisikleti aracı kılarak çözüm yolları üretmek amacıyla 2015 yılı Kasım ayında İstanbul, Kayseri ve İzmir ’de yaşayan girişimci birkaç genç tarafından kuruldu.

2015 sonlarında İstanbul merkezli olarak faaliyetlerine başlayan derneğimiz bir yıl gibi kısa bir süre içinde İzmir, Bursa, Kayseri, Ankara, Denizli ve Eskişehir illerinde temsilcilikler oluşturdu. İlk faaliyet yılı sayılabilecek 2016’da, pek çok faaliyet gerçekleştirildi, bu sayede üye ve gönüllü sayısı hızla arttı. Dernek olarak 2016 yılında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde gerçekleşen birçok festival ve etkinliğe katıldık, ayrıca tandemle tanışma etkinlikleri düzenledik. Bu sayede etki alanımızı genişlettik, daha fazla kişiye ulaşarak tandem bisikletle tanıştırdık ve toplumun birçok farklı kesimi ile diyalog kurarak farkındalık sağladık. Katıldığımız TV ve radyo yayınları ile sesimizi farklı mecralarda duyurma şansı elde ettik. Böylece birçok gönüllü kazandık. Aynı yıl (Eylül ayında) Bursa temsilciğimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent konseyi kurumsal üyeliğine kabul edilmiştir. Ertesi yıl (2017) birçok bisiklet festivali organizasyonundan davetler aldık, yine çeşitli illerde, festivallerde bisiklet turlarına ve tanıtım sürüşlerine katıldık, tandemle tanışma etkinliğimizi gelenekselleştirme yolunda adımlar attık. Bir önceki yıldan farklı olarak toplumdaki diğer dezavantajlı guruplarla iletişim ve etkileşim içinde olma amacıyla Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Kortejine ve Dünya Mülteciler Günü Bisiklet Turlarına katıldık. İzmir’de bisiklet yollarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan eylemlere katıldık, bisikletsiz kamp, yürüyüş gibi etkinliklerle üyelerimizi bisiklet harici aktivitelerle de buluşturduk. 2017, bunların yanı sıra Eşpedal derneğinin “Kurumsal Kimlik”konusunu masaya yatırarak yol haritasını çizmeye çalıştığı bir yıldı. Bütün temsilciliklerimiz ve farklı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir çalıştay düzenledik. Dernek kimliğimizi geliştirmek ve kapasitemizi artırabilmek amacıyla AB STK eğitimlerine ve benzer sempozyumlara katıldık.