Temel Kavramlar

Eşpedal, düzenlediği etkinliklerle yüzlerce görme engelli bireyi bisiklet ile tanıştıran, kampçılık ve doğada yaşam deneyimi kazandıran, engelli bireye ve engelliğe ilişkin bakış açısını değiştiren, Türkiye’nin birçok yerinde tandem bisikletin “Eşpedal” olarak anılmasını sağlayan ve bu özel bisiklete dernek ismimiz ile Türkçe bir isim kazandıran sosyal ve sportif alanlarda faaliyet gösteren bir dernektir.

Pilot: Pilot tandem bisikletin ön selesinde oturan ve bisikletin yönlendirilmesinde rol üstlenen bireydir. Co­pilot ile sürekli iletişim halindedir. Gereken noktalarda co-pilota komutlar vererek onu yönlendirmelidir.

Co-pilot: Co-pilot tandem bisikletin arka selesinde oturan ve bisikletin ivmelenmesinde aktif rol üstlenen bireydir. Pilot ile sürekli iletişim halindedir.

Tandem bisiklet: Çift kişinin binmesi ve eşgüdümlü hareket ederek spor yapabilmesi için tasarlanmış, önlü arkalı iki sele ve her sürücünün güç verdiği ayrı pedallara sahip özel bir bisiklet türüdür. Tandem bisikletler, görme engelli bireylerin sportif ve sosyal faaliyetlere dâhil edilmesi için engellilik alanında da rahatlıkla kullanılabilmektedir.