Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Derneğimiz tüzüğü gereğince 2 yılda bir yapılan Olağan Genel kurul toplantısı 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 15:00’da derneğimizin resmi ofis adresi olan Koşukavak Mah.4169/2 Sokak Dış Kapı No:5 Atatürk Kültür Merkezi STK yerleşkesi Altındağ,Bornova-İZMİR adresinde yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise Olağan Genel Kurul toplantısının, 18 Mart 2023 CUMARTESİ günü saat 15:00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurulda asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır.Dernekler yasası gereği genel kurulda vekalet ile oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Oy kullanımı öncesi kimlik ibrazı zorunlu olup nüfus cüzdanı,ehliyet,pasaport geçerlidir.

GÜNDEM MADDELERİ:

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Genel Kurul başkanlık divanı seçimi; Divan başkanı,Divan Sekreteri ve Divan Katibinin seçilmesi.
  3. İstiklal marşının okunması ve depremde hayatını kaybedenler için 1 dk. saygı duruşu.
  4. Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması,müzakeresi ve ilgili kurumların ibrası.
  5. 2021 ve 2022 yıllarına ait gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
  6. Yönetim kurulu,denetim kurulu,asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi ve seçimi.
  7. Yeni dönem ana çalışma programının belirlenmesi.
  8. 2023 yılı aidat bedelleri ve toplama yöntemlerinin görüşülmesi.
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.

Tüm üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.