STGM BİRLİKTE KURUMSAL DESTEK PROGRAM AÇILIŞ VE ÜYE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ BASIN BİLDİRİSİDİR

Tandem olarak adlandırılan ve iki kişinin birlikte, eşgüdümlü şekilde
kullanımı için tasarlanmış olan bir bisiklet aracılığı ile görme engelli
bireylerin bisiklet sürebilmesi fikrinden ortaya çıkan Eşpedal Derneği,  kurulmuş olduğu 2015 yılından bu yana engelli
bireylerin sosyal yaşam içinde hareketliliğini desteklemek ve bu süreçte
engelsiz bireylerle işbirliği yaparak toplumsal empati gücünü artırmak gibi
hedeflerle faaliyetlerde bulunmuştur.  Bu
hedeflere ulaşma yolunda aramıza katılan ve katılacak olan bireylerin; bisiklet
sürebilen, sosyal becerileri güçlü ve yüksek içsel motivasyonu sayesinde
gönüllülük esaslı üretimlerde bulunabilecek bireyler olması derneğimizin
üyelerimize yönelik önemli beklentileridir. Bu ölçütleri göz önünde
bulundurarak aramıza katılan dostlarımızla tandem bisiklet turları, doğa
yürüyüşleri ve kampları, festivaller, diğer dernekler ile işbirlikli
etkinlikler,  başka şehirlere ziyaretler
düzenlemekteyiz.

Etkinliklerimiz vasıtasıyla ulaşmak istediğimiz
hedeflerimizi; görme engeli olsun ya da olmasın daha çok kişinin tandem
bisiklet ile tanışması, görme engelli bireylerin yaşadığı şehri her türlü
dokusu ile tanıyabilmesi, kampçılık ve doğada yaşam konusunda deneyim
kazanılması, engelli ve engelsiz bireylerin tandem bisikletler aracılığıyla
birbirlerini tanımalarını ve yardımlaşmalarını sağlamak, uluslararası
paralimpik olimpiyatlara sporcu yetiştirmek ve bu konudaki eğitimleri küçük
yaşlardan itibaren başlatmak, engelli bireyler için faaliyet gösteren diğer
derneklerle de çalışarak ortak etkinlikler düzenlemek şeklinde kısaca
sıralayabiliriz.

Yukarıda belirttiğimiz hedeflere ulaşabilmek için
attığımız adımlardan biri de 16 Ağustos 2018 tarihli sözleşme ile, Sivil Toplumu
Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği
finansörlüğünde gerçekleşen Birlikte Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı’na
dâhil olmaktır. Bu program kapsamında Eşpedal Derneği’nin taahhüt ettiği
faaliyet planları çerçevesindeki ilk iki
faaliyeti 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Kuşadası Sunday Hotel’de
gerçekleştirilecektir.

Belirtilen tarihlerde Birlikte Kurumsal Destek
Programı açılış ve başlangıç toplantısına projeye  dâhil olacak tüm Eşpedal Derneği
temsilcilikleri ve görev alacak üye-gönüllüler davet edilmiştir. Proje
başlangıç toplantısında STGM kurumsal destek programına başvuru sürecinden bu
güne kadar geçirilen aşamalar, program dâhilinde yapılacak faaliyetler detaylı
olarak anlatılacaktır.

 Aynı zamanda örgüt içi bağlılık ve motivasyonun
arttırılması amacıyla Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve birbirleriyle sık
görüşme imkânı olmayan üyelerimiz bir araya gelerek bilgi alış verişinde
bulunacaktır. Bu faaliyet kapsamında her temsilcilik kendi bölgesinde yaptığı
ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgiler verecektir. Tüm bu çalışmalar
vasıtasıyla olumlu bir etkileşim ve sinerji yaratmak hedeflenmektedir.

Bu hedefler çerçevesinde düzenlediğimiz faaliyetin
verimli geçmesini ve derneğimiz vasıtasıyla toplumda yaratmak istediğimiz
duyarlılık adına olumlu bir katkı olmasını dileriz.