TÜM DERNEK ÜYELERİNE ÖNEMLİ DUYURUDUR !

 Değerli Eşpedal üyeleri,  İçişleri bakanlığı tarafından Dernekler yönetmeliğinde  dernek üye ve çalışan bilgi detaylarını ve üye-çalışan beyan verme sürelerini de içeren bazı değişiklikler yapılmıştır.(*) Bu bağlamda  aktif üyelerimizi yeni yönetmelikte istenen üye kayıt detaylarına göre güncellememiz fiili olarak pasif durumda olan üyelerimizi sistem üzerinden de fiili durumuna uygun şekilde kayıt etmemiz gerekmektedir.Bu bağlamda üyelikten çıkma-çıkarılma işlemlerinin iç tüzüğümüze uygun şekilde gözden geçirilerek  pasif üyeler işaretlenecek aktif üyelerimizin bilgileri güncellenecektir. Sistemde güncellemeler için  verilen süre oldukça sınırlı olduğundan  kişisel bilgileriniz ve üyelik durumunuz hakkında bir değişiklik varsa yönetim kurulu üyelerimizden birini arayarak bilgi vermeniz güncellemeyi yapmakta olan ekibin iş yükünü azaltacaktır.

Teşekkür ederiz.

———-

(*)DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-21’ inde yer alan Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sayfanın sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.