3 Aralık Dünya Engelliler Günü Basın Bildirisi (2022)

Sayın basın mensupları, çok değerli bisiklet dostları.

Bilindiği üzere 1992 yılında BM tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu günün Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmesiyle engellilerin insan haklarından doğan temel haklara herkesle eşit biçimde erişebilmesi, bireylerin tüm farklılıklarıyla yaşam içerisinde ötekileştirilmeden, ayrıştırılmadan var olması hedeflenmiştir.

Hareketlilik/ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve eşitlik, yaşanabilir kent ve kentle eşit ilişkilenme, çevrecilik gibi kavramları benimseyen derneğimiz hak temelli çalışmalar yürütmektedir. Kent odaklı bir örgüt olmamızın yanında gezgin bisikletçi ağının da parçası olarak yerelden uluslararası seviyeye farklı grupların eşit ilişkilenmesini, yol arkadaşlıkları ile birbirlerini tanımaları ve engellenmişliğin aşılarak bireylerin farklılıkları ile güçlenmelerini hedefliyoruz.

Eşpedal Derneği, tandem bisiklet üzerinde farklı renkleri bir araya getirirken bu sayede engelliliğe mevcut bakış açısını değiştirmeyi de amaçlamaktadır. Bu konularda sıkça sarf edilen engellilik, erişilebilirlik ve eşitlik kavramlarının yanlış anlaşılması yada dezenformasyona uğratılarak kullanılması algı hatalarını da beraberinde getirmektedir.

Engellilik, herhangi bir uzvun eksikliğinden doğan yeti yoksunluğu veya fiziksel farklılık değil, herkesle eşit biçimde hayata katılımda özgür seçimlerin kısıtlanması,engellenmesi halinde ortaya çıkan bir durumdur.

Engellenmemek, bireyin özgür seçimlerini gerçekleştirebilmesi için gereksinim duyduğu uyarlamaların yapılması, herhangi bir kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi, hiç kimsenin seçimleri sebebiyle yargılanmamasıdır.

Eşitlik, sıklıkla yanlış anlaşılan kavramlardan biri olup kamuya sunulan hizmet yada ürünlerin faydalanıcıların fiziksel ve algısal ihtiyaçlarına göre adil olarak sunulmasıdır.

Erişilebilirlik bir dahil etme bilinci olup binalar,açık alanlar,ulaşım bilgilendirmesi ve iletişim teknolojilerinin çocuk,yaşlı,engelliler dahil toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çözümler üretilebilmesi felsefesidir.

Erişilebilirlik bir hak olup bu hakkın karşılanması için toplumun her bileşeni üzerine düşen sorumlulukları ihmal etmeden yerine getirmelidir. Engelli bireyler bir ayrıcalık beklememekte, tüm düzenlemelerin herkesi kapsayacak biçimde yapılmasını talep etmektedir. Yaşamın içerisinde gören ve görmeyen insanları tüm farklılıklarıyla bisiklet üstünde buluşturarak birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlayan Eşpedal Derneği; iş birliğine, birlikte harekete, erişilebilirlik koşullarının sağlanması için hak savunuculuğu yapmaya örnek bir kuruluştur.

Bütün bu çalışmalarını yaparken kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olmayı ve politikalarına yön vermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda erişilebilirliğin sağlanmasının bir lütuf olmadığını, bunun bir hak olduğunu kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz. Engelliler adına yapılan tüm sosyal sorumluluk projelerinin bir sosyal zorunluluk olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Farklı kurumlarca gerçekleştirilen, “engelsiz” nitelemesiyle başlayıp içeriğinde engelli bireylerin daha izole ortamlara itildiği, toplumdan ayrıştırıldığı faaliyetlerden uzaklaşılması, toplumda herkesin bir arada eşit erişimle var olacağı politikalar üretilmesi gerekmektedir.

Haklarımızı vurguladığımız, erişilebilirlik problemlerine dikkat çektiğimiz bu günde bize bisikletleriyle eşlik eden tüm pedaldaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Bir gün hep birlikte daha eşit, daha erişilebilir günlere merhaba diyeceğiz.

Şimdi pedallarımızı tüm engellemelere karşı adil, bağımsız, erişilebilir bir hayat için çevirelim!

Eşpedal Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri tarafından hazırlanmıştır. (3 Aralık 2022)

Sosyal Medyada Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*