Engelli Hakları

Tandem bisiklet sporu üzerinden engelsiz erişim ideallerini savunuyoruz. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılabilmesi konusunda yapılacak olan iyileştirmelere destek veriyoruz. Bu alanda yapılan her türlü çalışma, eylemlilik ve farkındalık çalışmasına katılımı önemsiyoruz.