GÖREVİ AD SOYAD İLETİŞİM
Başkan Fatih SÖYLEMEZ fatihsoylemez@espedal.org
Dijital Medya Sorumlusu Okan ÖZTÜRK okanozturk@espedal.org
Eğitim Sorumlusu Merve ORHAN merveorhan@espedal.org
Etkinlik Sorumlusu Burcu YILDIZ burcuyildiz@espedal.org
Halkla İlişkiler Sorumlusu Kübra DURMAZ BAL kubradurmazbal@espedal.org
Kaynak Geliştirme Sorumlusu Burhan KIZILTAŞ burhankiziltas@espedal.org
Saymanlık Sorumlusu Deniz KEL denizkel@espedal.org