BUGÜN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Birleşmiş Milletlerin bu yılki 3 aralık dünya engelliler günü afişi. Lacivert bir zemin rengi üzerinde ortada bir başı temsilen yuvarlak onun etrafında birbirini kucaklayan farklı renkte iç içe geçmiş kollar çizgi grafik şeklinde resmedilmiş. altta www.un.org/disabilities yazmakta

1992 Yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla 3 Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü “ olarak ilan etti.  Bu kararın ardından  BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününü engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla tanınmasını istedi ve o günden beri 3 Aralık tarihi engelliler günü olarak bilinmekte.

Eşpedal olarak engelli hakları, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin dile getirildiği bu günü önemsiyoruz. Ancak   farkındalık söylemlerinin yerel/ulusal basında ve resmi yönetimlerce sadece bir gün hatırlanması ve sonrasında unutulmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulamak istiyoruz.Bu konuda özlü sözler yarışından çok somut adımların atılması, kamu otoritelerince alınacak önlemler ve düzenlemelerin sivil toplum kuruluşlarını da içine alacak biçimde  yaygınlaştırılması gerekmekte.

Eşpedal İnciraltı eğitim konteyneri ve Yeşile çevir istasyonu önden görünüm
Eşpedal İnciraltı eğitim konteyneri ve Yeşil Çevir istasyonu.

Her 3 aralıkta Eşpedal olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve yüzlerce vatandaşımızın katıldığı farkındalık turunu bu yıl maalesef gerçekleştiremiyoruz. İçinde bulunduğumuz Covid 19 virüsü kaynaklı pandemi süreci toplumun bütün kesimleri gibi engellileri de her bakımdan olumsuz etkilemiş, mevcut sorunlara ek daha ağır ve riskli şartları beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Eşpedal, yerel ve ulusal yetki mercilerinin aldığı tüm kararlara sonuna kadar uyarak destek olmaktadır.  Sizlerin de bildiği gibi Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirdiğimiz toplu sürüş etkinliklerimize de bu nedenle ara verdik.Bisiklet sayesinde yaşadığımız doğayla bütünleşme,özgürlük hissi ve temiz havada spor yapma imkanımızın ortadan kalkması tabi ki üzüntü vericiydi.  Tam da bu noktada Eylül ayından bu yana süren projemiz bireysel sürüşler yapmak isteyen gönüllülerimizin imdadına yetişti. Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu,SGP desteği ile yenilerini eklemekte olduğumuz Yeşile Çevir bisiklet istasyonları ile herkes için daha az riskli,erişilebilir ,temiz ulaşıma ve açık alanda gezinti, spor yapma ihtiyacına alternatif sağlıyoruz.Bu sayede gönüllülerimiz bisiklet kullanım üyelik işlemini tamamlayarak  artık dernek ofisine ihtiyaç duymadan,daha az insanla temas ederek tandem bisikletlere  erileşebiliyor. Son olarak  İnciraltı  kent ormanı engelliler merkezi  eğitim konteyneri önüne yeni istasyonumuzu açmış olmanın mutluluğu içindeyiz.

Eşpedal İnciraltı eğitim konteyneri ve yeşile çevir istasyonu arka bahçe görünümü. Görselde bir eşpedallı gönüllüler urim baba ile kahve eşliğinde sohbet halinde
Eşpedal İnciraltı eğitim konteyneri ve yeşile çevir istasyonu arka bahçe görünümü

Eşpedal olarak toplumsal yaşama tam ve eşit katılım hakkı,eğitim sağlık, ve çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği,mekansal erişim kadar teknoloji ve bilgiye erişimde de eşitlikçi çözümlerin artırılması konularında farkındalık yaratmak için çaba gösteriyoruz.Tüm bunların olumlu anlamda değişmesi için ise öncelikle vurguladığımız bir detay var :engelli ve engelsizler arasındaki algı farklılıkları kaynaklı mesafenin ortadan kaldırılması.Bunun ise ayrıştırıcı değil bir araya getirici düzenlemeler ve faaliyetlerle ortadan kalkacağına inanıyoruz. İşte bu nedenle bizler bisikletlerimiz üzerinde yol arkadaşlığı yapıyor doğayı,şehri birlikte pedallayarak keşfediyoruz. Çabamız,hep tekrarladığımız gibi engelleme ve engellenme algısına karşı, herkes için eşit, erişilebilir bir yaşam algısını benimsetmek.Birbirimizi  daha iyi anladığımız her an, bir engeli daha yıkarak  yaşamı herkes için  daha huzurlu kılacağımızın farkındayız.

Bu düşüncelerle en kısa zamanda hep birlikte bisiklet üzerinde yol arkadaşlığı yapacağımız günlerin gelmesini diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.