DERNEK ÜYE KAYIT YENİLENMESİ VE AİDATLAR HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMADIR

Değerli Eşpedal üyeleri, dernekler yönetmeliğinin 83 maddesinde yapılan değişikliklerle bağlantılı olarak tüm üyelerimizin DERBİS sistemine işlenmesi gereken kişisel bilgileri güncellenecek aynı zamanda üyelik şart ve sorumlulukları tüzüğümüzdeki  26 madde(*) uyarınca gözden geçirilerek gerekli şartları uyarılara rağmen yerine getirmeyen üyelerimizle ilişiğimiz kesilecektir. 

2017 ve 2018 aidatlarını ödememiş üyelerimiz için bu bildiri resmi uyarı niteliğinde olup tüm üyelerimize önemle duyrulur.

——–

(*)Eşpedal tüzüğü madde
26:

Üyelikten
Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren
haller:

1­-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda
bulunmak,

2-­Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3­-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını
altı ay içinde ödememek,

4­-Dernek organlarınca verilen kararlara
uymamak,

5-­Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

 Yukarıda sayılan
durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve
dernek mal varlığında hak iddia edemez.